Προετοιμασία για κολονοσκόπηση (μοιρασμένη δόση, Split-prep)